Polityka prywatności, czyli co dzieje się z danymi w systemie (rodo).

Polityka dotycząca plików „cookie” w dosportnow.com.

W celu korzystania z dosportnow.com należy używać przeglądarki internetowej, która może przechowywać tzw. Pliki „cookies” (pliki tekstowe) na dysku komputera użytkownika. Pliki te są używane w celu prawidłowego funkcjonowania portalu. Warto nadmienić, iż „cookies” (pliki tekstowe) nie umożliwiają identyfikacji użytkowników. Nie są w nich również przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

dosportnow.com używa plików cookies w celu:

  • personalizacji wyświetlanych treści w stosunku do profilu użytkownika
  • określonego czasowo zapamiętania sesji zalogowanego użytkownika w przeglądarce. Dzięki temu nie jest konieczne wielokrotne logowanie do systemu dosportnow.com po jednorazowym zamknięciu przeglądarki/karty w przeglądarce i ponownym uruchomieniu dosportnow.com
  • uzyskiwania statystyk odwiedzin serwisu dosportnow.com przez użytkowników w celu poprawy funkcjonowania systemu.

Każdy użytkownik posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej w taki sposób aby całkowicie zablokować przechowywanie plików cookies na dysku twardym użytkownika. Konsekwencją uaktywnienia takiej opcji może być ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności na serwisu dosportnow.com.

Portale społecznościowe

dosportnow.com w celach promowania możliwości rezerwacji obiektów sportowych i sprzedaży usług sportowych używa portali społecznościowych. Przykładem, jest możliwość udostępnienia informacji o zarezerwowanym obiekcie sportowym / zakupionej usłudze sportowej na portalu facebook.com czy instagram.com.

Dodatkowo dosportnow.com prowadzi swoje oficjalne profile w różnych portalach społecznościowych. Za ich pośrednictwem użytkownik oraz właściciele obiektów mają możliwość udostępnienia informacji o sobie. Informacje te są dla niezwykle ważne w kontekście właściwego funkcjonowania dosportnow.com.

Istnieje możliwość zalogowania się do dosportnow.com za pomocą portali społecznościowych (facebook.com oraz google.com). W celu uzyskania informacji w jaki sposób są przetwarzane informację w tej sytuacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności używanego w celu rejestracji/logowania portalu społecznościowego.

Wykorzystywanie oraz gromadzenie informacji osobistych przez dosportnow.com. Zebrane informacje o użytkowniku podczas rejestracji do portalu używane są tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sytuacjach niezbędnego kontaktu po stronie serwisu dosportnow.com lub usługodawcy u którego zakupiona/zarezerwowana zostanie usługa sportowa w celu prawidłowej realizacji zakupionej przez użytkownika usługi.

dosportnow.com informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które posiada każdy użytkownik używający połączeń w Internecie, wykorzystuje do poprawy działania serwisu dosportnow.com. Dodatkowo adresy IP są wykorzystywane do ogólnych statystyk (np. demograficznych).

Ochrona informacji

Każdy wypełniany formularz przez użytkownika, a także proces autoryzacji danych jest chroniony poprzez kodowane sesje, które w istotny sposób zwiększają ochronę transmisji danych w Internecie.

Hasła używane do logowania w systemie są zaszyfrowane za pomocą jednokierunkowych algorytmów szyfrowania, których późniejsze odszyfrowanie jest niemożliwe. W ten sposób informacje poufne takie jak hasło są dostępne tylko dla właściwego posiadacza danych - użytkownika.

Udostępnianie informacji innym podmiotom

Użytkownik udostępnia swoje informacje usługodawcom przy zakupie/rezerwacji usług u wybranego usługodawcy. Jest to niezbędne w wypadku gdyby dany usługodawca chciał się skontaktować z użytkownikiem w sytuacjach nagłych oraz do informowania o prawidłowym przebiegu procesie rezerwacji danej usługi w systemie.

Komentarze oraz oceny wystawione przez użytkownika dotyczące danego obiektu są informacjami publicznymi. Warto jednak zaznaczyć, że użytkownik w żadnym momencie nie jest zobligowany do wystawienia ocen lub komentarzy.

Usługodawca udostępnia wszelkie informacje o obiekcie za pomocą panelu właściciela w którym tworzy profil dla świadczonych przez siebie usług.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Użytkownik, który założył profil na portalu ma stały dostęp do ustawień swojego profilu w którym może w każdym momencie poprawić lub usunąć wpisane dane.

Usługodawca ma wszelkie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich informacji o obiekcie za pomocą panelu właściciela w którym tworzy profil dla obiektu.

Usługodawca ma możliwość tworzenia bazy swoich klientów (imię, nazwisko, adres e-mail). W przypadku tworzenia bazy klientów przez usługodawcę właściciel portalu nie odpowiada za naruszenia ze strony usługodawcy. Jeśli mimo braku zgody klienta usługodawca wprowadzi do systemu jego dane klient może zwrócić się o usunięcie ich z bazy przez właścicieli systemu pisemnie na adres: Do Sport Now sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia.

Usługodawca i klient w każdej chwili mogą zwrócić się z prośbą o zaniechanie wysyłki jakichkolwiek wiadomości (e-mail) lub usunięcia ich wszystkich danych z systemu komunikując to drogą e-mail na adres kontakt@dosportnow.com.

Postanowienie końcowe

Priorytetem dosportnow.com jest zapewnienie ochrony swoim użytkownikom oraz usługodawcom. W celu zapewnienia tej ochrony, Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których użytkownicy będą informowani.

Aby zapewnić użytkownikom oraz usługodawcom jak najwyższą ochronę w sytuacjach niezrozumiałych prosimy o kontakt kontakt@dosportnow.com