Bony na innowacje

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu są prace B+R nad przygotowaniem i wprowadzeniem innowacji procesowej do usług tworzenia i udostępniania inteligentnych cyklów treningowych w oparciu o dane pochodzące z planów ćwiczeń/zabiegów i stosowanej diety.

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji w procesie tworzenia i udostępniania usług inteligentnych cyklów treningowych. Ma ona objąć swym zakresem wszystkich uczestników rynku usług sportowych, a przedmiote projektu ma być realizowany przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji.

Planowane efekty
Wyniki projektu mają objąć następujące obszary:
  • Rekomendacje usług sportowych/rehabilitacyjnych dopasowanych pod konkretnego klienta
  • Stworzenie analizatorów postępów podopiecznych wraz z elementami sugerowania
  • Tworzenie algorytmów socjalizujących żmudne procesy treningowe dla ćwiczących
Wartość projektu

489.589 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

338.334 PLN