post image

Siłownie dodają do swojej oferty nową usługę!

Dzięki pandemii wśród społeczeństwa wzrosło zainteresowaniem ogólnym stanem zdrowia i profilaktyką chorób. Po ponownym otwarciu klubów sportowych operatorzy siłowni zaczęli rozważać rozwiązania, które umożliwiłyby połączenie profilaktyki zdrowia z regularnym uprawianiem sportu.


Najciekawszym pomysłem okazała się propozycja filmy InBody. Firma oferuje sprzęt do analizy składu ciała. Jest to lepszy i dokładniejszy sposób na ocenę ogólnej kondycji zdrowia niż samo ważenie się. Metoda ta ocenia ciało w segmentach wykorzystując 8-punktowy system do precyzyjnego pomiaru składu ciała. Dzięki temu dowiadujemy się, nad którymi częściami składu musimy popracować. Analiza jest dokładna, szybka i łatwa. Potrzebny jest jedynie sprzęt, który pokazuje, gdzie znajduje się nadmiar tkanki tłuszczowej i wody.


Poznaj najczęstsze błędy na siłowni!


Informacje dostarczone przez analizator pozwalają trenerom personalnym dokładnie dostosować plany treningowe i dietetyczne do klienta. Znajomość składu ciała umożliwia skuteczniejszą pracę i szybsze osiąganie postawionego celu. Dzięki takim informacjom, trenerzy, terapeuci i dietetycy w fitness klubie, mogą na bieżąco monitorować zmiany w składzie ciała w czasie.


Ponadto obiekty sportowe decydujące się na współpracę z firmą InBody, zaczynają promować comiesięczne badania przesiewowe i współpracować z lokalnymi gabinetami lekarskimi. Firma InBody wprowadza możliwość korzystania ze specjalnej aplikacji, która będzie świadczyć wymienione usługi. Dane z analizatora składu ciała natychmiast będą dostępne dla klienta, a także w razie potrzeby – dla lekarza.